Substantiv

Substantiv är namn på saker och ting, så som hatt och ring. Andra exempel kan vara bröllop, inbrottslarm eller kofot. Använder man kofoten kan dessutom inbrottslarmet lösa ut.

Substantiv

Substantiv är namn på saker och ting, så som hatt och ring

Säkerhetsdörrar är ett substantiv i pluralform. De är dessutom en variant på inbrottsskydd. Inbrottsskydd är också ett substantiv.